featured image
April 25, 2017 by admin Film, Location, Media 0

Location photography for Lapland Film Commission | Valokuvaaja Oulu Photographer

Location photos from Kemi, Finland Last month I got nice assignment. To go and shoot some arctic location photos from Kemi and the surrounding areas such as Port of Kemi and areas near Ajos harbour. Kemi is situated in Sea Lapland, Finland.  Lapland Film Commission are using the pictures in their Lapland Material Bank to potential filmmakers to see possible filming locations in that area. Maybe we will see some Nordic Noir production scene to be shot there 🙂 Lokaatiokuvia Kemistä Viime kuussa kuvasin Lapin Elokuvakomissiolle kuvia Kemistä, Kemin satamasta ja Ajoksen sataman suunnalta. Kuvia käytetään Elokuvakomission materiaalipankissa, josta potentiaaliset elokuvantekijät näkevät alueen ja sen sopivuuden omiin elokuva- tai televisiotuotantoihinsa. Ehkäpä joku päivä näemme Kemissä kuvattavan jonkun Nordic Noir sarjan kohtauksen 🙂

Read On
featured image
April 18, 2017 by admin Marketing 0

New website for corporate photography

Nothing is more constant than change My company LUMO Image has been offering advertising-, corporate-, wedding- and family photography services since 2011. Now it was a time to put corporate type of photography to it´s own webpage www.petterilopponen.com. Consumer targeted photography services will stay at LUMO Image webpage. I hope this move will help the end customer, whether it is a company looking for a advertising photographer or a bride looking for a wedding photographer. ********************************************************** Mikään ei ole yhtä pysyvää kuin muutos Yritykseni LUMO Image on tarjonnut mainos-, yritys-, hää- ja perhevalokuvauspalveluita vuodesta 2011. Nyt on aika laittaa yrityspuolen valokuvauspalvelut omille nettisivuilleen www.petterilopponen.com. Kuluttaja-asiakkaille suunnatut palvelut pysyvät LUMO Image nettisivuilla. Toivon tämän muutoksen auttavan loppuasiakasta, oli se sitten B2B tai B2C asiakas.  

Read On