featured image

Brändikuvaukset Chempolis Oy:lle | Sisällöntuotanto Oulu

Brändikuvaukset Chempolis Oy:lle | Sisällöntuotanto Oulu

Tässä syksyn aikana olen tehnyt useat kuvaukset Chempolis Oy:lle. Yritys tarvitsi brändinsä mukaisia kuvia markkinointiviestinnän tarpeisiinsa, kuten uusille nettisivuilleen ja muuhun markkinointimateriaaliin. Uudet sivut toteutti Seven-1.

Kuvasin yrityksen toiminnasta kuvia niin laboratiossa kuin myös demolaitoksessa. Kuvasin myös studiossa biolajostusprosesseissa käytettäviä materiaaleja. Otin myös henkilökuvat yrityksen johtoryhmästä.

Brändikuvat Chempolis
Brändikuvat Chempolis
Brändikuvat Chempolis
Henkilöstökuvaukset Oulussa Chempolis Oy

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.